top of page

PROHAAS Mühendislik, pek çok ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve mühendislik hizmetlerini işverenlerle beraber yürütmektedir. Çalışma politikamız doğrultusunda verdiğimiz proje hizmetlerinde; “Zamanında Kaliteli Hizmet” prensibini ilke edinerek projelerde göz önünde bulundurduğu ekonomik ve pratik çözümler sunarak mühendislik kriterlerini de sağlamayı hedeflemektedir.

     Çalışma alanlarımızdan bazıları aşağıdaki gibi listelenmektedir.

 • Metro & Hafif Raylı Sistemler

 • Enerji Santralleri

 • Çimento Fabrikaları

 • Kimyevi Ürün Fabrikaları ve Rafinerileri

 • Köprüler

 • Endüstriyel Binalar & Yapılar

 • Spor Tesisleri

 • Fuar Merkezleri

 • Hastaneler

 • Okul Binaları

 • Oteller

 • Yüksek Katlı Yapılar

   Yukarıda bahsi geçen alanlarda projeleri tamamlayarak, faaliyet alanlarındaki bilgi birikimini arttırmış ve Türk, Amerikan, Euronorm, Alman ve İngiliz Standartlarına uyum sağlamıştır. Edindiği kapsamlı deneyimini ve tecrübeli personelini aldığı bütün projeleri en iyi şekilde tamamlamak için verimli bir şekilde kullanmak ile birlikte insan kaynaklarına verdiği değer ile gelecekte de bilgi birikimini arttırma ve prestijli projeleri tamamlama kararlılığını sürdürecektir.

 

     İstikrar ve kararlılık ile edindiği tecrübelerle mühendislik hizmetlerini, saha uygulama alanlarında da faaliyet göstermek için planlamalarını yapmış ve önümüzdeki yıllarda belirlenen yeni hedeflere büyüyen kadrosuyla müşteri memnuniyeti esası doğrultusunda hizmet vermeye devam edecektir.

Ev Planı İncelemesi

Güvenli ve Emin Adımlarla

Prohaas İmza.png
Modern Tasarım Ofisi

MİSYON

Bütün aktivitelerini yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütmeyi, en son teknolojiyi kullanmayı, mühendisliğin temel prensibi olarak güvenlik, teknik ve ekonomiyi her zaman göz önünde bulundurmayı ve gerekli kaynakları tahsis ederek yapılan uygulamaları düzenli olarak gözden geçirerek sürekli gelişmeyi sağlamaktır.

VİZYON

Çalışmalarında her zaman “Zamanında Kaliteli Hizmet” prensibini ilke edinerek müşterilerimizin tüm beklentilerini memnuniyete dönüştürmek, bu memnuniyeti devam ettirmek ve sürekli arttırmayı hedeflemektedir.

İnşaat Mühendisi Etüt
bottom of page